Tomáš Andrášik

  • lektor
  • pedagog
  • improvizátor

Pocházím ze Severní Moravy a v Brně jsem zakotvil již před dekádou od počátku svých studií na Masarykově univerzitě. Vystudoval jsem pedagogickou fakultu, kde působím v postgraduálním studiu a jako lektor. V současnosti procházím sebezkušenostním výcvikem v psychoterapii se zaměřením na práci se skupinami. Ve svém přístupu k lidem a práci s nimi vycházím především z humanistické a Gestalt psychologie a spoléhám se na metody zážitkové pedagogiky a využití dramatických technik. To vše proto, že jsem přesvědčený, že vzdělávání by mělo cílit na celistvou osobnost člověka, tedy na jeho tělesnou, emocionální i rozumovou složku zároveň.

S možnostmi využití dramatických technik ve vzdělávání jsem se seznámil před pěti lety. Od té doby se aktivně věnuji tréninku divadelní improvizace, absolvoval jsem kurzy Playback divadla, divadla utlačovaných, interaktivního divadla a mnoho dalších. V současné době působím ve dvou divadelně improvizační uskupeních, DŽEM Theatre a Oolong TEAtrum, lektorsky pracuji s profesionálním souborem Horáckého divadla v Jihlavě a na PdF učím předměty využivající divadelní techniky k osobnímu a sociálnímu rozvoji, a také ve výuce angličtiny. Spolupracuji s Outward Bound: Česká cesta a Court of Moravia v roli lektora a instruktora.

A když se zamyslím nad tím, co mne baví, tak vždy pocítím velký vděk, protože náplní mé práce jsou činnosti, které miluji a dávají mi smysl. Odpočívat chodím na kolo, hory, do sauny a k dobré kávě.

Proraptoří kurzy, kde Toma potkáte:

Víkendové workshopy (Konflikty a my)

Kontakt na Tomáše:

E-mail: tom@proraptor.cz | Tel.: +420 737 639 615