Kurzy pro školy

Kursy pro školy

Pro školní zařízení nabízíme projektové dny (vystoupení divadelní improvizace s workshopem), dlouhodobější kurzy, jednorázové dílny i programy na míru. To vše zaměřeno na rozvoj klíčových kompetencí podle RVP (hlavně kompetence komunikativní, k řešení problémů a sociálně-personální). Taktéž se zaměřujeme na práci přímo s učiteli, nebo se studenty pedagogiky ve snaze pomocí osobnostního rozvoje zlepšit jejich “skryté kurikulum” a podnítit schopnost sebereflexe.